آدرس بلوار 32 متري مطهري - بين چهارراه مهديه و کوي پليس  
تلفن 09188510345  
  081-33344675  
   

  
تصویر نمایشگاه
نقشه محل نمایشگاه